[ jingjang258 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายนพรัตน์ ฤทธิรงค์
ชื่อเล่น : 
ชินจัง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/1/2539
อายุ : 
24
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
jingjang258@gmail.com  
ที่อยู่ : 
99/3
อำเภอ : 
บ้านนาสาร
จังหวัด : 
สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
84270
เบอร์โทรศัพท์ : 
0957648842
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี