ชื่อ - นามสกุล :ดร.นิวุธ มีพันธ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :341/5 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
Telephone :0899519355
Email :mooniwut@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารสถานศึกษา