ชื่อ - นามสกุล :นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :