หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ :" โรงเรียนในป่าใหญ่ใส่ใจคุณภาพ " นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19
โดย : jingjang258
อ่าน : 197
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ :" โรงเรียนในป่าใหญ่ใส่ใจคุณภาพ " :ผอ.ดร.นิวุธ มีพันธ์ -ประธานยิ่งยศ เพ็ชรแท้ -ครู -นักเรียน -คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ขอขอบพระคุณ ดร.ณัฐติกา หอมประกอบ ผู้แทน สพม.๑๑ และ ผอ.ฐิติมา นาครพัฒน์ โรงเรียนเวียงสระ ประธานสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๓ ที่มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19